Về chúng tôi

GIỚI THIỆU QUỸ KHỞI NGHIỆP XANH

Quỹ Khởi nghiệp Xanh Việt Nam là quỹ xã hội, không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ, chung tay góp sức vì các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh tế xanh, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam và phát triển bền vững.

Về chúng tôi

Thấu hiểu khởi nghiệp sáng tạo để đóng góp cho xã hội tốt đẹp hơn là khát vọng lớn lao thường trực trong mỗi người; chúng tôi - Quỹ Khởi nghiệp xanh Việt Nam hướng tới việc thúc đẩy các hành động phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, kiến tạo cho thế hệ tương lai một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng hơn.

Tầm nhìn

Xây dựng cộng đồng hành động vì cuộc sống bền vững, thịnh vượng và hạnh phúc.

Sứ mệnh

Quỹ Khởi nghiệp xanh Việt Nam có phạm vi hoạt động trên toàn quốc, với sứ mệnh huy động nguồn lực để thúc đẩy khởi nghiệp xanh. Chúng tôi hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, ưu tiên các dự án tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững,…

Chúng tôi lựa chọn “Khởi nghiệp” và “Xanh” là nền tảng và mục tiêu phát triển cộng đồng.

Định hướng hoạt động

Chúng tôi tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ các dự án khởi nghiệp hướng đến phát triển bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Ưu tiên những người đang trong độ tuổi lao động tại nông thôn, đặc biệt tập trung vào hai nhóm chính là công nhân hết tuổi lao động và thanh niên nông thôn hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương. Chúng tôi hỗ trợ họ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương và góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững.

Chúng tôi tìm kiếm và kết nối các giải pháp hỗ trợ cho nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long - nơi không chỉ đóng vai trò đảm bảo an ninh lương thực, đặc biệt trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động (dịch bệnh, thiên tai,...) mà còn là một trong những điểm nóng trên toàn cầu về biến đổi khí hậu.

Cách thức hoạt động

Chúng tôi hoạt động trên mô hình vận động và kết nối kết nối các nguồn lực từ tất cả thành phần trong xã hội, hướng tới phát triển tổ chức bền vững.

Tinh thần Khởi nghiệp

“Khởi nghiệp” không nói về loại hình tổ chức, mà được thể hiện bởi tinh thần làm chủ, ý chí dũng cảm, dấn thân vào hành trình luôn biến động với những thử thách chưa được biết mặt đặt tên. Chúng tôi khuyến khích, tìm kiếm và hỗ trợ những đội ngũ lấy tinh thần khởi nghiệp làm động lực phát triển, lan toả tới từng con người dù ở bất kỳ vị trí nào.
Giá trị xanh

“Xanh” không nói về lĩnh vực hoạt động, nó vừa là giá trị cốt lõi, chi phối việc ra quyết định, vừa là đích đến cuối cùng, dù con đường đi được thể hiện dưới bất kỳ lĩnh vực (nông nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, môi trường, nghiên cứu khoa học, giáo dục, nghệ thuật,…) và loại hình tổ chức nào (có lợi nhuận, phi lợi nhuận, dự án xã hội,…).
Triết lý Đầu tư bền vững Chúng tôi tin tưởng “kinh tế xanh” gắn với tinh thần phụng sự cộng đồng, bảo vệ sự sống vừa là xu hướng đầu tư tạo ra lợi nhuận và tác động xã hội tích cực, vừa là con đường tất yếu, hướng tới một tương lai thịnh vượng, bền vững và hạnh phúc cho tất cả mọi người.
Nuôi dưỡng Vốn yêu thương

Chúng tôi không chỉ cung cấp vốn mà còn chia sẻ tình yêu thương để cùng phát triển bền vững và hạnh phúc. Nguồn vốn được đầu tư không chỉ cho hiệu quả của dự án mà còn để nuôi dưỡng sự tốt đẹp và nâng cao năng lực của người thụ hưởng - đó là con đường phát triển bền vững nhất.

Đồng hành cùng Quỹ Khởi nghiệp xanh