Cuộc thi ươm tạo khởi nghiệp tạo tác động xã hội Youth Co:lab 2020

SDG INNOVATIONS INCUBATOR 2020 là Cuộc thi và Chương trình ươm tạo khởi nghiệp tạo tác động xã hội hướng đến các nhóm dự án/thanh niên/sinh viên/tổ chức có giải pháp cho ít nhất 01 trong 17 Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals- SDGs). … Read More