Chuyển đổi xanh – hướng đi mới của kinh tế thế giới

Để tạo ra những phát triển mang tính bền vững, lâu dài, nhiều chuyên gia nhận định: ngoài chuyển đổi số chúng ta cần chuyển đổi xanh. Chuyển đổi số để thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ lần … Read More