Dùng CO2 từ không khí để tạo ra kim cương

Các nhà khoa học tại Đại học George Washington đang phát triển dự án chế tạo kim cương từ CO2 trong không khí. Nghiên cứu này nhằm ngăn chặn biến đổi khí hậu, tạo ra lượng kim cương lớn để … Read More