Phát Triển năng lực trẻ

Phát triển năng lực trẻ

Cải thiện hiệu suất, nâng cao năng lực, củng cố điểm mạnh. Được tạo điều kiện tham gia các khoá đào tạo, chương trình phát triển nhân sự phù hợp nhằm đạt được mục tiêu ngắn và dài hạn.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Hình ảnh chương trình.

nâng cao hiệu suất làm việc

Kế hoạch Phát triển Cá nhân (IDP)

Kế hoạch phát triển bản thân (IDP) là bảng phân tích điểm mạnh, điểm yếu, các kiến thức và kỹ năng cần phải trau dồi, từ đó tự lập ra lộ trình học tập và làm việc rõ ràng, hợp lý.

Giúp VCA cải thiện hiệu suất, nâng cao năng lực, củng cố điểm mạnh, được tạo điều kiện tham gia các khoá đào tạo, chương trình phát triển nhân sự phù hợp nhằm đạt được mục tiêu ngắn và dài hạn.

IDP thành công là sự giao thoa của 3 yếu tố “nhu cầu tổ chức, niềm đam mê và năng lực”.

chuỗi các sự kiện, buổi chia sẻ, buổi học tập

Green Gene

Green Gene là chương trình gồm chuỗi các sự kiện, buổi chia sẻ, buổi học tập… nhằm giúp các thành viên nâng cao năng lực trên nhiều khía cạnh, hướng tới mục tiêu chung “xây dựng văn hóa học tập của tổ chức”. Đây là một trong các dự án do VCA thực hiện năm 2020.

Khóa học “Thiết kế dự án” là một chương trình đào tạo nội bộ được thiết kế giúp các học viên có thêm kiến thức về các loại đề xuất dự án phổ biến, làm chủ được tư duy thiết kế dự án và nắm được phương pháp để viết được một đề xuất dự án theo đúng quy trình.

Book Sharing

Book Sharing là chương trình chia sẻ sách mỗi thứ 6 hằng tuần, lần lượt từng người tham gia sẽ chia sẻ 1 quyển sách mỗi tuần với hình thức tự do (thuyết trình, kể chuyện, đóng kịch,…). Chương trình được tạo ra nhằm chia sẻ các kiến thức hay về nông nghiệp, kỹ năng làm việc và thường thức đời sống, tạo không gian giao lưu cởi mở cho các thành viên trong tổ chức, từ đó hình thành và lan tỏa văn hóa đọc.

 

Một số cuốn sách đã được chia sẻ

– Đời sống bí ẩn của cây – Peter Wohlleben
– Tốc độ của niềm tin – Stephen R. Covey
– Được việc – Dương Trọng Tấn
– Phải Trái Đúng Sai – Michael Sandel

Chương trình chia sẻ sách đã trải qua 20 kỳ, từ những kỳ đầu diễn ra trong nhóm nhỏ (5 bạn VCA ban đầu), sau đó lan tỏa ra toàn công ty, và bắt đầu thu hút sự tham gia và chia sẻ nhiệt tình của thành viên các tổ chức liên quan.

Đồng hành cùng Quỹ Khởi nghiệp xanh