Gửi dự án

Bắt đầu thực hiện ước mơ Xanh của bạn tại đây

Chúng tôi gieo mầm tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, nuôi dưỡng các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và đồng hành – cùng hành động nhằm hiện thực hoá ý tưởng khởi nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững, thông qua các hình thức cung cấp các nguồn lực phù hợp trong hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững.


Là người sáng lập của một startupLà người sáng lập của một doanh nghiệpLà chủ/ người sáng lập của một cửa hàng/ hộ kinh doanh hay sản xuất (kinh doanh tự do, chủ trang trại, nông dân…)Hiện đang làm việc cho 1 tổ chức/ doanh nghiệp/ startupĐang có ý định khởi nghiệpĐang có ý tưởng về 1 dự ánHoàn thiện ý tưởngHoàn thiện sản phẩm (dịch vụ)Hoàn thiện mô hình kinh doanhHoàn thiện đội ngũTìm mentors (người cố vấn)Tìm partners (đối tác)Tìm co-founders (người đồng sáng lập hoặc cùng chí hướng)Kết nối với chuyên giaTham dự các chương trình đào tạo, huấn luyệnTham dự các sự kiện kết nối trong lãnh vực của dự án/ ý tưởng muốn thực hiện


Đồng hành cùng Quỹ Khởi Nghiệp Xanh