Kêu gọi đóng góp

Tại Quỹ Khởi nghiệp xanh Việt Nam là quỹ xã hội, chúng tôi nhận thấy “KHỞI NGHIỆP”, đổi mới và sáng tạo một cách “XANH” - bền vững là một nghĩa vụ thiêng liêng mà mỗi người luôn sẵn có và cần phát triển lên để phụng sự Mẹ Thiên Nhiên.

GÂY quỹ

Chúng tôi gây quỹ từ các nhà tài trợ lớn là cá nhân, tổ chức, từ cộng đồng, từ nhà nước và các nhà tài trợ quốc tế thông qua các tài khoản "VỐN BỀN VỮNG" SUSTAINABLE CAPITAL: Chúng tôi không chỉ gây quỹ là nguồn lực tài chính thông qua (a) tài trợ không hoàn lại (b) cho vay ưu đãi (c) tham gia vốn vào các dự án. Mà chúng tôi có 5 TÀI KHOẢN “VỐN BỀN VỮNG” khác nhau là những nguồn lực mà các cá nhân/ đơn vị có thể tham gia đóng góp.

Đồng tiền màu Vàng

Tham gia bằng tài trợ tiền, cho vay vốn, tham gia vốn
Đồng tiền màu Xanh lá

Tham gia bằng các hành động, thói quen thân thiện với môi trường; bằng lời giới thiệu hay mời gọi tham gia các dự án, chương trình hay tới cộng đồng mình có ảnh hưởng
Đồng tiền màu Hồng

Tham gia bằng sự thiện nguyện từ tấm lòng muốn góp sức mình
Đồng tiền màu Trắng

Tham gia bằng sự chia sẻ kiến thức, kỹ năng, huấn luyện đào tạo, mentoring…
Đồng tiền màu Xanh dương

tham gia bằng những lời cầu nguyện và những hoạt động cộng hưởng năng lượng tích cực

Thông tin tài khoản ngân hàng

Sacombank - PGD Mỹ Toàn

  • Tên đơn vị trả tiền: Quỹ Khởi Nghiệp Xanh Việt Nam
  • Số tài khoản: 14833090001

Ngân hàng ACB - Chi nhánh Sài Gòn

  • Tên đơn vị trả tiền: Quỹ Khởi Nghiệp Xanh Việt Nam
  • Số tài khoản: 220419338

Gieo mầm tinh thần khởi nghiệp sáng tạo

cùng hành động nhằm hiện thực hoá ý tưởng khởi nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững, thông qua các hình thức cung cấp các nguồn lực phù hợp trong hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững.

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi hướng đến thực hành lối sống xanh

Để cùng chia sẻ nguồn năng lượng yêu thương tích cực để mỗi người đều hạnh phúc và thịnh vượng; và xây dung xã hội bền vững cho thế hệ tương lai

Đồng hành cùng Quỹ Khởi Nghiệp Xanh