Green talk

Green Talk

Green Talk là chuỗi sự kiện trò chuyện cùng chuyên gia nhằm kết nối và chia sẻ kiến thức đến những người đam mê nông nghiệp. Được tổ chức bởi đội ngũ Cộng sự Chuỗi Giá trị thuộc công ty Green Edu, Green Talk đã đưa các kiến thức về sinh thái dưới tán rừng, khởi nghiệp vì xã hội, dược liệu Việt Nam và Hệ thống Đảm bảo Cùng tham gia (PGS) đến với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, và những người quan tâm đến nông nghiệp, đặc biệt là các bạn trẻ.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH GREENTALK TẠI QUỸ KHỞI NGHIỆP XANH

Hình ảnh Green Talk về khởi nghiệp xã hội

Green Talk 01

Khởi nghiệp Xã hội

 

Khởi nghiệp xã hội đã mở ra cho những người tham dự những góc nhìn mới về khởi nghiệp xã hội, cũng như những mấu chốt thành công của các mô hình trên thế giới.
Chương trình bao gồm:
– Giới thiệu về Seed Planter và Green Edu
– Bối cảnh ra đời của khái niệm doanh nghiệp xã hội
– Các mô hình doanh nghiệp xã hội trên thế giới
– Thảo luận nhóm về cách triển khai một doanh nghiệp xã hội
Green Talk 02

Làng sinh thái dưới tán rừng

Được tổ chức tại DemenHub dưới sự hướng dẫn của các giảng viên:
– Tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng – Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ
– Tiến sĩ Peirre Morere – Chuyên gia về mô hình trồng cà phê và nuôi ong dưới tán rừng
– Tiến sĩ Fabien – Giảng viên ngành Địa lý học
Sự kiện chia sẻ làng sinh thái dưới tán rừng đã truyền cảm hứng cho cộng đồng về tầm quan trọng cũng như tính thực tiễn của một xã hội sinh sống hòa hợp với thiên nhiên. Ngoài nêu ra tầm quan trọng của rừng đối với xã hội con người, các yếu tố của mô hình làng sinh thái, GreenTalk 02 còn chia sẻ về kinh nghiệm làm việc với đồng bào miền ngược.

 

Hình ảnh Green Talk về khởi nghiệp xã hội

Hình ảnh Green Talk về khởi nghiệp xã hội

Green Talk 04

Hệ thống Đảm bảo Cùng tham gia (PGS) trong nông nghiệp hữu cơ

Được tổ chức tại DemenHub dưới sự hướng dẫn của các giảng viên:
– Cô Từ Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban điều phối PGS Việt Nam
– Cô Mayu Ino – Giám đốc tổ chức Seed To Table

Nội dung chương trình: 

– Tổng quan về lịch sử và thực trạng của PGS trên thế giới và tại Việt Nam.
– Các nguyên tắc thực hiện và cơ cấu tổ chức của một hệ thống chứng nhận PGS.
– Lợi ích của các bên tham gia (hộ sản xuất, người tiêu dùng và nhà phân phối)
– Triển vọng của PGS tại Việt Nam

 

Đồng hành cùng Quỹ Khởi nghiệp xanh