Hoạt động gây quỹ - Cung cấp vốn

Tại Quỹ Khởi nghiệp xanh Việt Nam là quỹ xã hội, chúng tôi nhận thấy “KHỞI NGHIỆP”, đổi mới và sáng tạo một cách “XANH” - bền vững là một nghĩa vụ thiêng liêng mà mỗi người luôn sẵn có và cần phát triển lên để phụng sự Mẹ Thiên Nhiên.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG GÂY QUỸ

GÂY quỹ

Chúng tôi gây quỹ từ các nhà tài trợ lớn là cá nhân, tổ chức, từ cộng đồng, từ nhà nước và các nhà tài trợ quốc tế thông qua các tài khoản "VỐN BỀN VỮNG" SUSTAINABLE CAPITAL: Chúng tôi không chỉ gây quỹ là nguồn lực tài chính thông qua (a) tài trợ không hoàn lại (b) cho vay ưu đãi (c) tham gia vốn vào các dự án. Mà chúng tôi có 5 TÀI KHOẢN “VỐN BỀN VỮNG” khác nhau là những nguồn lực mà các cá nhân/ đơn vị có thể tham gia đóng góp.

5 TÀI KHOẢN VỐN BỀN VỮNG

Sự tham gia của các cá nhân/ đơn vị được quy ra thành 5 ĐỒNG TIỀN MÀU từ đó tích luỹ vào 5 TÀI KHOẢN MÀU, là những Tài khoản “Vốn bền vững” từ đó đánh giá được sự tham gia và tăng trưởng bền vững của bản thân/ đơn vị:

Đồng tiền màu Vàng

Tham gia bằng tài trợ tiền, cho vay vốn, tham gia vốn
Đồng tiền màu Xanh lá

Tham gia bằng các hành động, thói quen thân thiện với môi trường; bằng lời giới thiệu hay mời gọi tham gia các dự án, chương trình hay tới cộng đồng mình có ảnh hưởng
Đồng tiền màu Hồng

Tham gia bằng sự thiện nguyện từ tấm lòng muốn góp sức mình
Đồng tiền màu Trắng

Tham gia bằng sự chia sẻ kiến thức, kỹ năng, huấn luyện đào tạo, mentoring…
Đồng tiền màu Xanh dương

tham gia bằng những lời cầu nguyện và những hoạt động cộng hưởng năng lượng tích cực

CUNG CẤP VỐN

Chúng tôi cung cấp vốn màu vàng – nguồn lực tài chính theo 3 cách dưới đây:

hình thức 1

Tài trợ không hoàn lại

Ưu tiên cho các tổ chức phi lợi nhuận, trường hợp đặc biệt khó khăn hoặc cần trợ giúp đặc biệt. Các khoản tài trợ có thể là toàn bộ hoặc một phần để thực hiện dự án, làm vốn đối ứng vay ngân hàng, …

hình thức 2

Cho vay ưu đãi

Ưu tiên cho các doanh nghiệp xã hội, các tổ chức not-for-profit. Các khoản vay có thể sử dung cho các mục đích như: thực hiện dự án, đối ứng vốn vay ngân hàng, …

hình thức vay

Cho vay vốn

Thường dành cho các đơn vị hướng đến lợi nhuận - thông qua công ty/HTX có Quỹ tham gia thành lập chúng tôi tham gia vốn một phần và sử dung lợi nhuận hoặc bán cổ phẩn khi phát triển để thu về để tái đầu tư các hoạt động khác của Quỹ. Do rủi ro khi đầu tư có thể được xác định là 50-50 nên hiệu quả của dự án thường cần đạt 200% để việc thu về ít nhất là bảo toàn vốn.

Đồng hành cùng chúng tôi

Hãy bắt đầu ngay bây giờ để dự án của bạn được chắp đôi cánh xanh