[TOÀN QUỐC] CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CHO DỰ ÁN “MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN KHO LẠNH THÔNG MINH” TẠI TRÀ VINH

Viện Kinh tế xanh là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam. Chúng tôi trân trọng thông báo chương trình Đào tạo – Tuyển Dụng Kỹ sư cho … Read More