Nhóm máu không chỉ là đặc quyền của người và động vật. Thực vật cũng có các nhóm máu. 

Nghiên cứu về nhóm máu thực vật xuất phát từ quá trình khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng. Ông Sumika, một cảnh sát Nhật Bản đã tìm thấy dấu tích của máu và những phản ứng về nhóm máu ở thực vật. Để làm rõ điều này, Sumika giám định nhóm máu trên gối (làm bằng kiều mạch) ở hiện trường, kết quả cho thấy vỏ cây kiều mạch dùng làm gối có đặc điểm của nhóm máu AB. 

Một nhà thực vật học người Nhật cũng khẳng định thực vật có nhóm máu. Khi nghiên cứu hơn 500 giống thực vật (hạt kín) và hạt trần, ông thấy có 60 giống thuộc nhóm máu O, 24 giống thuộc nhóm máu B và một số khác thuộc nhóm máu AB. Nhưng chưa tìm thấy cây nào thuộc nhóm máu A một cách chắc chắn. 

Phát hiện này nằm ngoài dự đoán của các nhà khoa học. Về sau, các nhà sinh vật học xác nhận trong cơ thể thực vật có chất ngưng tụ ở dạng Protein mang gốc đường hoặc mạch đa đường. Nếu dùng kháng huyết thanh ở người để giám định phản ứng nhóm máu, gốc đường trong cơ thể thực vật có sinh ra phản ứng. Do đó suy ra gốc đường trong cơ thể thực vật giống như nhóm máu ở người. 

Hiện nay, người ta đã xác định được nhóm máu của một số loài cây trồng như: San hô lá đào thuộc nhóm máu A; cây dây gối, đại hoàng thuộc nhóm máu B; kiều mạch, mận, kim ngân thuộc nhóm máu AB; nho, sơn trà thuộc nhóm máu O. Một điều thú vị khác, một loại cây có thể có nhiều nhóm máu khác nhau: Vào mùa thu, khi lá phong đổi màu cũng là lúc nhóm máu của cây thay đổi. Khi lá màu đỏ cây có nhóm máu O, khi lá chuyển vàng, nhóm máu của cây là AB. 

Nguồn: GreenHub

Comments are closed.