Trang chủ

KHỞI NGHIỆP XANH

vì phát triển bền vững, thịnh vượng và hạnh phúc​

HOẠT ĐỘNG

DỰ ÁN

GIỚI THIỆU

Cảm ơn quý vị đã ghé
Ngôi Nhà của Quỹ Khởi Nghiệp Xanh!

Giá trị nền tảng

Tinh thần khởi nghiệp

“Khởi nghiệp” không nói về loại hình tổ chức, mà được thể hiện bởi tinh thần làm chủ, ý chí dũng cảm, dấn thân vào hành trình luôn biến động với những thử thách chưa được biết mặt đặt tên.

Đồng hành cùng Quỹ Khởi Nghiệp Xanh